lovkrav om køreuddannelsen

I følge loven skal køreuddannelsen som minimum omfatte : 

29  teorilektioner , 4  lektioner på manøvrebane, 16   kørelektioner på vej , 4   lektioner på glatbane.                                     

Lektionerne i køreuddannelsen skal mindst strække sig over 14  undervisningsdage.

Hver gang du har gennemført nogle lektioner, skriver vi under på det med dato og forbrugt tid.

Mellem disse datoer må der som udgangspunkt højst være 3 måneder, hvis du vil undgå problemer.

Der er så nogle undtagelser fra disse 3 måneder afhængig af hvor langt du er i undervisningsforløbet.

Du kan læse mere om emnet på  politiets hjemmeside.

En reel lovpakke kan aldrig indeholde færre lektioner end det af myndighederne (Politi ) fastsatte minimums antal.

Ekstra køretimer , køreprøve , færdselsrelateret førstehjælp,  prøvegebyr , og udgifter til  lægeerklæring og billede, er som regel ikke dækket af lovpakkens pris.

 

 autoskolen .. kørekort i dit tempo