lovkrav om køreuddannelsen

I følge loven skal køreuddannelsen som minimum omfatte 53 lektioner fordelt på :

29  teorilektioner , 4  lektioner på manøvrebane, 16   kørelektioner på vej , 4   lektioner på glatbane.                                     

Lektionerne i køreuddannelsen skal mindst strække sig over 14  undervisningsdage.

Hver gang du har gennemført nogle lektioner, skriver vi under på det med dato og forbrugt tid.

Mellem disse datoer må der som udgangspunkt højst være 3 måneder, hvis du vil undgå problemer.

Der er så nogle undtagelser fra disse 3 måneder afhængig af hvor langt du er i undervisningsforløbet.

Du kan læse mere om emnet på  politiets hjemmeside.

 

Bemærk i storkøbenhavn skal man have meget trafiklære, før man kan bestå en køreprøve i den komplicerede bytrafik. Derfor er 16 lektioner på vej ikke nok. De gode elever skal regne med mellem 6 og 10 lektioner ekstra. Der er to faktorer, der afgør hvor mange kørelektioner, man skal have. Den første er din simultankapacitet og motorik. Hvor god er man til koordinere de fire lemmer, der laver fire forskellige ting på en gang. F.eks. letter man trykket på koblingspedalen med venstre fod, samtidig med at trykket øges på speederen med højre fod, samtidig med at venstre hånd styrer på rattet, samtidig med at den højre hånd betjener gearstangen. Ja det er faktisk meget fysisk at køre bil. Den anden er meget afgørende for antallet af køretimer er trafikforståelse. Hvor godt forstår man trafikken, og hvordan er ens evne til at bedømme de andre trafikanter og lign.    

 

 autoskolen .. kørekort i dit tempo