køreprøven

Vigtig i forbindelse med den praktiske prøve.

Ligesom til teoriprøven skal du medbringe:

  • Ansøgning om kørekort
  • Lektionsplan
  • Gyldit pas (kørekort)
  • Opholdstilladelse , hvis du ikke har dansk statsborgerskab

 

 Hvad kræves til køreprøven

 

 For at bestå en køreprøve, er det som udgangspunkt godt, at kunne køre bilen så du kan sige ja til nedenstående punkter;

  • Du har overblik til at køre bilen på en betryggende måde mellem de andre trafikanter.
  • Du er forberedt på, at kunne udføre en vending eller parallelparkering.
  • Du følger trafikken og placere din bil mest hensigtsmæssigt i forhold til, hvad vej du bliver bedt om at køre.
  • Du orienterer dig med spejle og hoveddrejning, det er ikke nok, kun at orientere sig med spejlene.
  • Frisk kørsel inden for færdselslovens rammer. Naturligvis overskrider du ikke hastighedgrænserne, men du ligger heller ikke og sinker  trafikken med 50, når skiltene siger 60 eller 70.